Czy warto zdobywać uprawnienia VCA?

Bezpieczeństwo w czasie wykonywania pracy jest najważniejsze, dlatego, aby je zwiększyć, warto skorzystać z kursu VCA. Czym zatem jest wspomniany kurs i dlaczego certyfikat VCA okazuje się bardzo przydatnym dokumentem?

Czym jest VCA?

VCA to w dużym skrócie nazwa systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach w wielu krajach Unii Europejskiej. Firmy, które wdrażają ten system, zwiększają tym samym bezpieczeństwo pracy swoich pracowników, co wiąże się bezpośrednio z ograniczeniem liczby wypadków, a co za tym idzie - lepszym funkcjonowaniem całej działalności. Świadomy pracownik to efektywniejsze wyniki pracy zespołowej.
 

Korzyści wynikające z posiadania uprawnień VCA, dla firm i pracowników:

  • Certyfikat VCA daje gwarancję kontrahentowi, że pracownicy postępują zgodnie z zasadami BHP.
  • Z uwagi na wydłużające się okresy bezawaryjnej pracy kontrahenci czerpią znaczne korzyści z uprawnień VCA.
  • Obniżenie wypadkowości w firmie (przekłada się to na korzyści finansowe).


Każda praca wiąże się z ryzykiem. Szkolenia pomogą zapobiec wypadkom, zwiększając świadomość pracowników. Jest to również gwarancja, że jeżeli wypadek się wydarzy, pracownicy firmy będą wiedzieli, jak się zachować w trudnych okolicznościach. Jedną z takich sytuacji jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym osobom.

Podstawowym wymogiem jest posiadanie przez pracownika certyfikatu VCA (certyfikat VCA mogą Państwo zdobyć tutaj: http://www.gredfi.pl/certyfikat-vca-ssc), dzięki któremu pracownik może potwierdzić posiadaną przez siebie wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Fakt ten jest nie tylko ważny w Polsce, ale i za granicą. Osoby, które decydują się na zagraniczny wyjazd w poszukiwaniu pracy, powinny odbyć kurs gwarantujący uzyskanie certyfikatu VCA, ponieważ w ten sposób mogą dużo łatwiej i szybciej znaleźć pracę.

 

Kurs

Aby uzyskać certyfikat VCA, konieczne jest odbycie specjalnego kursu oraz zdanie egzaminu potwierdzającego posiadaną wiedzę oraz umiejętności. Jeśli chodzi o sam kurs, to łączy on w sobie elementy wykładu informacyjnego oraz problemowego, a także inne formy, takie jak dyskusja czy też rozwiązywanie zadań problemowych.