Faktoring dla rolnika

Stale rosnąca popularność faktoringu spowodowała, że z tej usługi finansowej korzystają coraz chętniej nie tylko firmy, ale również rolnicy.

Faktoring w rolnictwie

W rolnictwie faktoring działa na tych samych zasadach, co w każdej innej branży. Rolnik korzystający z faktoringu wystawia fakturę długoterminową dla swojego odbiorcy np. spółdzielni mleczarskiej lub firmie przetwórstwa owoców i warzyw. Tą samą fakturę przesyła do firmy faktoringowej, która wypłaca mu zaliczkę (80-90% wartości faktury). Reszta (10-20%) jest rozliczana w momencie, gdy odbiorca faktury opłaci swoją należność. Dzięki temu gospodarstwo rolne może wystawiać długoterminowe faktury i nie martwić się o ewentualne zatory płatnicze.
 

Dla kogo?

Z faktoringu dla branży rolniczej może skorzystać każde gospodarstwo rolne, którego działalność polega na sprzedaży wytworzonych wyrobów rolno-spożywczych, produktów z własnej produkcji do marketów, sklepów, ubojni, młynów czy sprzedaży pasz dla zwierząt.

Faktoring może okazać się pomocny dla gospodarstw rolnych które:

  • wystawiają faktury z długimi terminami płatności, sięgającymi do 120 dni,
  • chcą poprawić swoją płynność finansową,
  • ich odbiorcami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
  • pragną wzmocnić swoją konkurencyjność poprzez wydłużenie terminów płatności.


Korzyści dla rolnika

Dzięki natychmiastowemu otrzymaniu środków finansowych rolnicy mogą na bieżąco regulować swoje zobowiązania, a kupując za gotówkę paszę czy środki ochrony roślin – negocjować cenę lub uzyskiwać rabaty.
 

 

Niewątpliwie branża rolna to jeden z filarów polskiej gospodarki. To bardzo ciężka i wymagająca praca, więc i długie czekanie na zapłatę za swoją pracę nie może być długie. Od ubiegłego roku widzimy coraz większe zainteresowanie faktoringiem dla rolników i coraz większą wiedzę na temat faktoringu w branży rolniczej” – mówi Krzysztof Szymański, ekspert z  http://www.faktoring.biz/