Jak przeprowadzić badanie rynku?

Jak przeprowadzić badanie rynku?

Badanie rynku ma wielkie znaczenie dla uzyskania lepszego oglądu sytuacji oraz zapoznania się z warunkami, w jakich przyjdzie działać naszej firmie. Jak poprawnie przeprowadzić tego typu badanie?

Dlaczego to takie ważne?

Bez względu na to, czy Twoja firma działa od lat, czy też dopiero wchodzi na rynek – analiza procesów na nim zachodzących jest niezbędna do lepszego określenia własnych działań biznesowych.
    
Ich poznanie stwarza bowiem nowe możliwości – być może produkt, który pragniemy na niego wprowadzić, nie cieszy się popularnością albo będzie miał wielką konkurencję, która wymusi na nas znaczne obniżenie cen? Powinniśmy wiedzieć wszystko – to ułatwi nam określenie grupy docelowej, zaplanowanie kampanii, wyliczenie jej możliwych kosztów oraz (przede wszystkim) podjęcie decyzji, czy naprawdę pragniemy wystartować z nowym produktem, usługą bądź po prostu z własną firmą. Lepiej bowiem zrezygnować zawczasu, niż potem liczyć straty. Badanie rynku odpowie na szereg istotnych pytań.

    
Elementy analizy rynku

Wyróżnia się siedem podstawowych elementów analizy rynku:
1. Wielkość rynku – zarówno w czasie teraźniejszym, jak i wedle prognoz na przyszłość
2. Tempo rozwoju rynku
3. Rentowność rynku
4. Struktura kosztów branży
5. Kanały dystrybucji
6. Trendy rynkowe
7. Kluczowe czynniki sukcesu

Wielkość rynku można określić w oparciu o dane rządowe, organizacje handlu oraz dane finansowe głównych przedsiębiorstw. Rentowność rynku zależy od istniejącej na nim konkurencji, mocy nabywców, dostawców oraz zagrożeń, jakie mogą pojawić się w najbliższym czasie – na przykład spodziewanego wejścia na rynek nowej firmy.
    
Niezwykle istotne jest zapoznanie się z trendami danej branży, kanałami dystrybucji (jakimi posługuje się konkurencja i jakie zamierza wprowadzić w przyszłości) oraz określenie kluczowych czynników sukcesu – czyli tych elementów, które wyróżniają naszą firmę spośród innych. Jeśli mamy dostęp do czegoś wyjątkowego albo coś nas czyni oryginalnymi, mamy większą szansę przebić się na istniejącym rynku i odnieść sukces.
    
Przede wszystkim analiza rynku powinna również skupić się na klientach – warto przeprowadzić badania wśród potencjalnych nabywców naszych produktów bądź użytkowników oferowanych przez naszą firmę usług. Czy są nią zainteresowani? Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa dla powodzenia firmy.