Jak zachowywać się w sądzie?

Jak zachowywać się w sądzie?

Sąd to miejsce, w którym należy zachować powagę. Należy okazywać ją zarówno poprzez zachowanie, gesty, mimikę, słownictwo, a także strój.

Jak zachowywać się w sądzie?

W sądzie należy zachowywać się właściwie, niezależnie od tego, czy wybieramy się tam w charakterze świadka, pozwanego czy powoda. Jeśli dostosujemy się do obowiązujących w tym miejscu norm i zasad, z pewnością nie spotka nas żadna kara związana ze złym zachowaniem. Trzeba pamiętać, że podczas rozprawy sędzia ma prawo nałożyć karę grzywny lub pozbawienia wolności na osobę, która nie stosuje się do norm i upomnień. Przykładowo, kara taka może zostać nałożona na kogoś, kto wchodzi innym osobom w słowo, zachowuje się agresywnie bądź nonszalancko.

Biorąc powyższe spostrzeżenia pod uwagę, warto poznać kilka zasad, które przydadzą się podczas wizyty w sądzie. Niektóre z nich na pewno przekaże nam również adwokat pracujący w kancelarii kb-adwokaci.pl. W końcu jego zadaniem jest właściwe przygotowanie klienta do rozprawy.

 

Punktualność

Ważne, aby na rozprawę sądową stawić się punktualnie. Najlepiej przyjść kwadrans wcześniej. Jest to wystarczający czas, abyśmy byli w stanie przejść wszystkie procedury bezpieczeństwa, jakie obowiązują w sądzie. W tym czasie również bez problemu znajdziemy salę, w której będzie odbywała się rozprawa, a także znajdziemy chwilę, aby jeszcze porozmawiać z adwokatem. Należy pamiętać również, aby przed wejściem na salę sądową wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy.

 

Zachowanie na sali sądowej

Na sali sądowej przede wszystkim należy pamiętać, aby wstać, gdy do sali wejdzie sędzia. Nie wolno ci usiąść, aż do momentu, gdy zostanie to ogłoszone. Głos również należy zabierać tylko w pozycji stojącej. Poza tym należy pamiętać o tym, aby nie przerywać wypowiedzi sędziego, ponieważ możemy ściągnąć na siebie w ten sposób niemałe kłopoty. Dlatego też należy być na to szczególnie wyczulonym. Odpowiednie zachowanie w sądzie to podstawa do tego, aby ubiegać się o odpowiednie zakończenie całej sprawy.

Materiał opracowany we współpracy z kb-adwokaci.pl.