Jak zagospodarować odpady komunalne?

Jak zagospodarować odpady komunalne?

W ciągu roku statystyczny Polak produkuje ok. 268 kg odpadów komunalnych. To dużo, ale znacznie mniej niż produkuje ich Duńczyk, Norweg czy Niemiec. Odpady te trzeba odpowiednio zagospodarować, czyli składować i zutylizować.

Odpady komunalne

To odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych. Ich jakość jest bardzo różna. W dużych miastach znaczny odsetek stanowią odpady żywnościowe, które na wsi i w małych miastach są niewielkie. Różnica wynika przede wszystkim z ich powtórnego wykorzystania w gospodarstwach wiejskich do żywienia zwierząt lub produkcji nawozu naturalnego (kompostowniki). Pozostałe odpady to szkło, papier, metal i tworzywa sztuczne. Wiele z nich nadaje się do recyklingu i ponownego wykorzystania. Dzięki recyklingowi można sporo zaoszczędzić na surowcach, poza tym jest to praktyka sprzyjająca ochronie środowiska. Dla przykładu: wyprodukowanie jednej tony papieru wymaga ścięcia od 12 do17 dorodnych drzew (w zależności od jakości), kilkaset m3 wody oraz kilku tysięcy kWh. Produkcja papieru oparta na wykorzystaniu makulatury nie tylko uchyla konieczność wycinki drzew, ale chroni również środowisko – zakłady emitują o 74% mniej zanieczyszczeń.

W imię ochrony środowiska naturalnego warto również używać rekomendowanych pojemników na odpady komunalne, które znajdziesz tutaj: http://www.ekotu.pl/kosze-pojemniki-na-odpady-komunalne

 

Segregacja śmieci

Najważniejszym elementem zagospodarowania odpadów komunalnych jest ich segregacja. Dzięki niej można nie tylko odzyskać część surowców i ponownie je wykorzystać, ale także zapewnić właściwe składowanie pozostałym.

Samorządy, rozumiejąc potrzebę zagospodarowywania odpadów, robią, co tylko mogą, aby zachęcić mieszkańców do segregacji śmieci. Wymaga ona trochę zachodu i dodatkowego miejsca na odrębne worki. Posegregowane odpady należy wrzucać do pojemników o odpowiednich kolorach. Najczęściej są to kubły żółte, zielone i niebieskie. Pojemniki niebieskie przeznaczone są do wyrzucania papieru, tektury, gazet, książek, pudełek i innych opakowań papierowych. Pojemniki żółte przeznaczone są na tworzywa sztuczne. Wyrzucamy do nich butelki PET, naczynia jednorazowe, umyte kubki po jogurtach i serkach, butelki po środkach czystości, reklamówki i inne opakowania foliowe. Pojemniki zielone przeznaczone są na szkło, czyli wrzucamy do nich butelki szklane, słoiki, rozbite szklanki lub talerzyki. Niektóre gminy wprowadziły dodatkowe kolory i nieco inne zasady segregacji.

Zobacz również: Czym są absorbenty, jak działają i do czego służą?: http://www.ekotu.pl/Sorbenty-absorbenty