Prowizja za udzielenie kredytu do zwrotu!

Prowizja za udzielenie kredytu do zwrotu!

Spłaciłeś wcześniej kredyt konsumencki? Dowiedz się o jaką wysokość zwrotu zapłaconej prowizji możesz się ubiegać!

Prawie każdy z nas w przeszłości rozłożył zakup na raty lub skorzystał z kredytu konsumpcyjnego. Jeżeli zaciągnęliśmy kredyt konsumencki i dokonaliśmy jego wcześniejszej spłaty to być może należy nam się zwrot części prowizji. Szczególnie warto się o nią domagać, jeśli kwota pobrana przez bank wyniosła kilka lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych...

 

Komu przysługuje zwrot?

Po pierwsze sprawdź, kiedy zaciągnąłeś kredyt. Umowa kredytu powinna być zawarta po 18 grudnia 2011 roku (data wejścia w życie ustawy). Podstawą prawną, według której możemy domagać się zwrotu jest Art. 49. Ustawy o kredycie konsumenckim:

Obniżenie kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty

1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

Banki tłumaczą zapis tej ustawy na swój sposób i uznają że klientowi nie należy się zwrot. Jednak sądy stają po stronie konsumentów. Swoje stanowisko w tej sprawie zajął także Rzecznik Finansowy oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którzy jednogłośnie twierdzą, że w takim przypadku racja jest po stronie konsumenta

Jest to jednak początek drogi prowadzącej do odzyskania poniesionych kosztów. Trzeba mieć również świadomość, że sami raczej nic nie zdziałamy. Banki posiadają rzeszę prawników, którzy będą na wszelkie sposoby udowadniać, że żadne pieniądze nam się nie należą. Trzeba zatem przygotować się na dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem prawnika, który nam tą sprawę poprowadzi. Musimy być również przygotowani na wizyty w sądzie, co na pewno nie jest dla nikogo miłym doświadczeniem.

Być może najlepiej jest skorzystać z usług wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, która ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw?

Zalety skorzystania z usług kancelarii:

- darmowa analiza dokumentów,

- klient nie ponosi żadnych kosztów,

- nie ma potrzeby stawiania się w sądzie,

- bardzo duże prawdopodobieństwo wygrania sprawy,

- znacznie krótszy czas trwania sprawy

Dowiedz się więcej na stronie www.zwrotyprowizji.pl.