Szkolenia BHP - kiedy, jak i dlaczego?

Wiedza z zakresu BHP jest w dzisiejszych czasach koniecznością. Szkolenia w tym zakresie powinien odbyć każdy pracodawca i pracownik firmy, co pozwoli zagwarantować odpowiednie działanie biznesu. Niżej przeczytają Państwo o kilku istotnych faktach, o których należy wspomnieć w przypadku szkoleń BHP.

Każdy pracodawca ma obowiązek zagwarantowania swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. O ile jeszcze 20 lat temu temat ten nie był aż tak istotny, dzisiaj jest to wymóg, bez którego żadna firma nie jest w stanie działać sprawnie. W celu spełnienia tego warunku w firmach organizowane są okresowe szkolenia BHP.

 

W jakim terminie należy wykonać szkolenia BHP?

Przed przyjęciem nowego pracownika do pracy, należy przeprowadzić z nim wstępne szkolenie z zakresu BHP. Szkolenie wstępne nie jest konieczne jedynie w sytuacji, kiedy pracownik u poprzedniego pracodawcy pracował na tym samym stanowisku, bezpośrednio przed zawarciem umowy o pracę.

 

Z jakich etapów składa się szkolenie wstępne?

Szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów i są to:

  • szkolenie wstępne, ogólne - instruktaż ogólny - celem tego szkolenia jest zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami BHP o charakterze ogólnym. Na tym etapie pracownik dowie się również więcej o przepisach obowiązujących u danego pracodawcy, jak również odbędzie szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.
     
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy - instruktaż stanowiskowy - ten etap szkolenia ma na celu zapoznanie pracownika z rynkiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz czynnikami środowiska pracy. Na tym etapie pracownik zdobędzie również wiedzę z zakresu ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować różne czynniki. Głównym celem szkolenia jest bezpieczne wykonywanie pracy na danym stanowisku.


Kto musi odbyć szkolenie BHP

  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • pracodawcy i kierownicy - nie rzadziej niż raz na 3 lata,
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni - nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • pracownicy służby bhp - nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • pracownicy administracyjno - biurowi - nie rzadziej niż raz na 6 lat.


Odbywające się szkolenie BHP jest zakończone egzaminem mającym na celu podsumowanie wiedzy każdego z pracowników biorących udział w szkoleniu. Egzamin przeprowadzony zostaje przez osobę organizującą szkolenie. Odbycie szkolenia BHP powinno zostać potwierdzone zaświadczeniem. (WIĘCEJ O SZKOLENIACH BHP DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO TUTAJ - http://eprofit.org.pl/dlaczego-szkolenia-bhp-w-firmie-sa-wazne/)

 

UWAGA!

Pierwsze szkolenie pracownicze w zakresie BHP pracowników na stanowiskach robotniczych oraz pracowników administracyjno- biurowych przeprowadza się w terminie do 12 miesięcy od rozpoczęcia przez nich pracy.