Testament a zachowek - podobieństwa i różnice

Testament  a zachowek - podobieństwa i różnice

Dzięki testamentowi oraz zachowkowi zdobyty w życiu majątek możemy zostawić po śmierci bliskim naszemu sercu osobom. W testamencie określamy, co i komu chcemy pozostawić, a zachowek określa to automatycznie. Poznajmy bliżej oba te pojęcia.

Testament jako ostatnia wola

Testament, czyli po prostu przymierze, to inaczej ostatnia wola. W dokumencie tym osoba zostawiająca spadek, zwana spadkodawcą, dzieli swój majątek na wypadek śmierci między osoby przejmujące spadek, zwane spadkobiercami. Wyróżniamy testamenty zwykłe i szczególne. Do testamentów zwykłych należą wszystkie testamenty pisemne, a więc: holograficzny, alograficzny i notarialny, a wśród testamentów szczególnych wyróżnia się między innymi testament wojskowy, podróżny i mówiony.

 

Testament pisemny holograficzny

Testament pisemny holograficzny to ostatnia wola sporządzona pisemnie. Spisuje ją własnoręcznie spadkodawca. Do jej ważności potrzeba podpisu spadkodawcy.

 

Testament pisemny alograficzny

Testament pisemny alograficzny to ostatnia wola sporządzona pisemnie. Wypowiada ją spadkodawca w obecności dwóch świadków, z czego jeden z nich ją spisuje. Do ważności potrzeba podpisu spadkodawcy i świadków.

 

Testament pisemny notarialny

Testament pisemny notarialny to ostatnia wola sporządzona pisemnie. Spisuje ją prawnik-notariusz na życzenie spadkodawcy. To najbardziej porządny testament, bo przygotowany jako dokument prawny/akt notarialny, pozostaje jasny i pozostawia najmniej wątpliwości prawnych.

 

Testament mówiony

Testament mówiony to ostatnia wola sporządzona ustnie. Wypowiada ją spadkodawca w obecności dwóch świadków. Aby testament mówiony był ważny, należy spisać wypowiedziane słowa lub potwierdzić je przed sądem.

 

Zachowek jako dziedziczenie ustawowe

Zachowek to instytucja dziedziczenia ustawowego. Wkracza ona do gry, gdy spadkodawca nie pozostawia testamentu lub pozostawia testament niejasny pod względem prawnym. Zachowek, chroniący instytucję rodziny, za spadkobierców uznaje najbliższe osoby zmarłego: współmałżonka, dzieci oraz wnuki.

 

Osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego

Wśród osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego znajduje się współmałżonek, dzieci oraz wnuki. Istnieją jednak bardziej skomplikowane sytuacje, gdy dziedziczyć mogą również inne osoby. Dzieje się tak, gdy ustawowi spadkobiercy zrzekają się spadku po spadkodawcy albo gdy nie żyją lub zostają uznani przez sąd za niegodnych dziedziczenia. Co do współmałżonków, dziedziczyć mogą tylko współmałżonkowie obecni, nie mogą z kolei współmałżonkowie pozostający ze sobą w separacji lub byli współmałżonkowie – chyba że postanowią walczyć o spadek przed sądem i udowodnią na drodze sądowej swoje racje w kwestii otrzymania majątku.

Źródło: Kancelaria Adwokacka z Wrocławia